Zástava krvácení, z.ú.

Multidisciplinární odborná organizace pro zástavu krvácení v civilní medicíně

založená v roce 2019 se závazkem k vědecko-vzdělávací činnosti.

Studentům VŠ nabízíme vedení vědeckých prací zaměřených na krvácení

Prohlédněte si nabídku kurzů zástavy masivního krvácení pro odbornou i laickou veřejnost

Poslechněte si podcast o zástavě masivního krvácení se zajímavými hosty

Vývoj pomůcek pro nácvik zástavy masivního krvácení

Doporučené postupy pro zástavu masivního krvácení

Spolupráce

Nabídka spolupráce pro jednotlivce nebo společnosti

Jak vypadají naše kurzy?

Bez rozdílu, zda patříte k odborné či laické veřejnosti, vás naučíme zástavu masivního krvácení na našich trenažérech.